Абдыкадыр Стамалиев: Түндөр узак, түш көрүүдөн чарчагам (конкурска)

КҮЗ КЕЧИ Күт дей албайм, күтпө деш оор андан да, Күчтүү элең чыгарарсың бир чечим. А мен азыр алдырганмын арманга, Узатамын күндө үшкүрүп күз кечин. Ак булуттун билбейм кайда көчөрүн, Тиктөө менен сезимдерим чектелет. Өзүмдү алдайм, өрттөнгөндө өзөгүм, «Нагыз бакыт зарыктырып кеч келет». Түндөр узак, түш көрүүдөн чарчагам, Чындыкка эч коошпогон көрүнүш. Ойгонгондо тагдыр күтөт калчаган, Өңүбүздө кайра экиге бөлүнүш… Мезгил билбейм экөөбүздү жеңеби? Сагынычтар көөдөндөгү айтылбай. Менден өткүр жан элең го сен эми Кадам ташта бир жол тандап тартынбай. […]