Казак эл жомогу: Төө суу ичкенде эмне үчүн эки жагын каранат

Илгери төө абдан сулуу жаныбар болгон экен. Анын тарбайган кош мүйүзү, узун жана коюу куйругу болуптур. Бир жолу ал булакка келип, суусаганын унутуп, сууда чагылышкан өз сулуулугуна суктана карап турат. Ушул учурда ага бугу чуркап келип: — Таксыр төө, мен бүгүн тойго бараттым эле, бир күнгө мүйүзүңдү бере тур, эртең эле ушул булакка суу ичкени келгениңде алып келип берем, — дейт. Ак көңүлү кармап турган төө мүйүзүн бугуга кармата берет. Аңгыча ошол эле тойго бараткан жылкы келип, эртең эле ушул […]