Унсуралмаали Кайкавус: Кабуснаме (Акылмандыктын кенчи)

<<<<<<<<< Башы ЖАЗАЛООНУН ЖАНА КЕЧИРИМДҮҮ БОЛУУНУН ЖОЛУ ЖӨНҮНДӨ Уулум, ар бир жаңылыштык үчүн жазалоо жарабайт. Муну билгин жана эсиңде тут. Эгер кимдир бирөө жаңылыш иш жасачу болсо, өз жүрөгүңдөн анын күнөөсүн кечирүүнү өтүн, себеби ал адам, а биринчи күнөөнү Адам ата жасаган. Бул жөнүндө мен мындай дээр элем: Жандар болот, жаза басып эсирген, Жандар болот жалган күнөө кетирген. Улуулугуң, — башты кесчү жаза эмес, Улуулугуң ушуларды кечирген. Жазыксыз адам жазаланып калбас үчүн эч кимди тегин жерден жазалаба. Ар кандай майда-барат […]

Курманбек АБАКИРОВ: XXI кылымдын мифтери…

Кийинки 15–20 жыл аралыгында республикабызда өзүлөрүн көзү ачык, парапсихолог, айтымчы, касиет таануучу, манасизилдөөчү, экстрасенс, олуя (!), алдын-ала айтуучу, гипнолог деп аташканы менен ой-максаты окшош, ой жоруулары тектеш «адистердин» жоон тобу пайда болуп, алар улам кеңири кулач жайып, жолдоочуларынын саны арбып, массалык маалымат каражаттарын (теле, радио, гезит-журналдар, интернет) кадимкидей эле ээлеп алышты да, караламан элдин үстүндө турган өзүнчө бир күчкө айланды. Алардын айткан-дегендери адамдын психологиясындагы талуу жерине багытталгандыктан кой-ай деп акаарат айтуу же талаш-тартышка түшүү кыйын иш болуп турат. Анткени алар […]

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы? (XV-XVI главалар)

I глава  II глава  III глава IV жана V глава VI жана VII глава VIII-IX жана X глава XI жана XII глава XIII жана XIV глава  XV глава Тажрыйба. Канааттануу. Ачакейлик. Сүкүт чалуу (медитация) Биз дайыма ар кандай тажрыйбага ээ болгубуз келет: мистикалуу, диний, сексуалдык, ири акчалай каражатка, бийликке, байлыкка ээ болуу тажрыйбасы. Жаш өткөн сайын күнүмдүк муктаждыктардын бийлигин басып өтөбүз, анан алардан кеңири, терең, маанилүү таанып-билүү зарыл экенин түшүнүп, ага жетүү үчүн, аң-сезимди кеңейтүү ар кандай каражаттарга кайрылабыз, мисалы, […]