Баш тоголоткон саясый «бөлтүрүктөр»

– Кыргыз эли илгертен табият менен жуурулушуп жашап келген үчүн эл башыларыбыз да табият закону менен жашайт. – Капкайдагыны айтпачы эй! – Эмнеге капкайдагыны айтпачы… […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Суу баяны

АҢГЕМЕ-ЖОМОК Илгери-илгери мелтиреген көк деңиздин боюнда жашаган бир эл болуптур. Ал эл мал багып, аштык айдап, дыйканчылык менен күн көрчү экен. Ошол элде Авалий деген […]