Баш тоголоткон саясый «бөлтүрүктөр»

– Кыргыз эли илгертен табият менен жуурулушуп жашап келген үчүн эл башыларыбыз да табият закону менен жашайт. – Капкайдагыны айтпачы эй! – Эмнеге капкайдагыны айтпачы… «Кардын башын кар жутат, кандын башын кан жутат» деген кыргыздын макалы чынбы? – Чын. – Мына андай болсо: бизде президент болгондун баары биринин башын бири жутуп келатат… ♦ ♦ ♦ Эки кыргыз саясаттан саймедиреп атканы: – Бизде бийлик башындагылар карышкырдын эле өзү. – Кантип? – Карышкырлар жегенден калган малдын башын тоголотуп – бөлтүрүктөрүн жырткычтыкка тарбиялайт, […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Суу баяны

АҢГЕМЕ-ЖОМОК Илгери-илгери мелтиреген көк деңиздин боюнда жашаган бир эл болуптур. Ал эл мал багып, аштык айдап, дыйканчылык менен күн көрчү экен. Ошол элде Авалий деген бала болуптур. Ал тестиер жашка жеткенден өзү кырдуу балдарды топтоп алып, тоого чыгарып, суугу сүздүрүп, шамдагайлыкты үйрөтөт. Балдар да анын сөзүн эки кылбай, бардыгын аткарышыт. Күндөрдүн бир күнүндө Авалий жалгыз ойноп жүрүп, аябай суусап, булакка барат. Мөл булактан суусунун кандырып, кете берерде булак башындагы учкашкан кызыл таштын ортосунан килейген кара чаар жылан чыга келет. Авалий […]