Зайырбек жетим менен оңбогон Олжоке айтыша кетти дейт

Биринчи айтыш Олжобай Шакир: Йе Закем, неге капасың? Жүрөккө не сыр катасың? Жүдөгөндөй түрүң бар, Сырыңды качан ачасың? Үңкүйүп кеттиң кийин сен, Үшкүрүнүп не мынча Убайымга батасың? Зайырбек Ажыматов: Жарк эткен жаштык жалгандын, Жарыгы өчтү. Алдандым… Жанына калдым бара албай, Жайнаган далай жалжалдын… Таз жору болуп, тарп аңдып, Тамтаңдап жолдо калганмын. Капчык да жука, чынында, Каржалдым, байке, каржалдым… …а бирок, бул сөз тамаша, Күйүт көп азыр санаса… Кыргызың кыркка бөлүнүп, Ырыскы, куту төгүлүп, Баратат чиркин, каякка? Олжобай Шакир: Жебегин анча […]

Улут сыймыгын жаратар Табыкенин керээзи аткарылды!

Атамекендик өндүрүштүн жол башчысы, «Шоро» компаниясынын жана «Супара» этно-комплексинин негиздөөчүсү Табылды Эгембердиевдин ишин улантаар, тирүүсүндө какшанып жүргөн идеяларын керээз катары ишке ашырар Жаңыл жеңебиздин жаратмандыгын бүгүн жамы журтка жар салып жайылта турган жердебиз! Убагында кыргыздын кара жармасын дүйнөлүк рынокко чыгаруу демилгеси менен чыккан Табыкеге ишенкиребегендер да болгон, бирок бүгүнкү күндө максым-шоронун кадыры дүйнөгө тарап кетти. Учурда дүйнөнүн төгөрөгүн кыдырып жүргөн мекендештерибиз толтура: бири – жумуш издеп, бири – илим-билимдин артынан сая кууп, бири – дүйнө элдеринин өрнөгүн, тажрыйбасын үйрөнүп, аны […]

Нуралы КАПАРОВ: Достошкон дөөлөр (поэма)

(Досторум Табылды Эгембердиев менен Шайлообек Дүйшеевге) Эски деп, жаңы дешип, эки заман элдешип бириге албай, жөнүкпөй жол талашып жүгүрө албай, жөөлөшкөн эрлеринин арасында жөө калган Кыргызстаным тириге албай, бирине бири душман айгак чыгып, жаңы жол эски жолдон тайгак чыгып, жаккан оту «жалп!» өчүп чоктоно албай, ынтымагы ыдырап токтоно албай, ырыскысын ыркырап бөлө албаган, достор чыкты бир бирин көрө албаган, жорголор жорток болуп жоор түшүп, биринин ийгилиги бирине оор түшүп, бирин бири көрө албай түтөгөндө, ичи тар деген илдет, көрө албас […]

Амирбек АЗАМ уулу: Жалтак интеллигенттердин катары оңой менен суюлбайт (2-маек)

1-маек ушул шилтемеде «Улуттук сыймыктан өткөн куру сыймык жок». Артур ШОПЕНГАУЭР Элибизде бир уйдун мүйүзү сынса миң уйдун сөөгү зыркырагандай болсочу аттиң. Кыргыз коомунда бүгүн болуп жаткан терс көрүнүштөргө бу жакта көбүбүз кайдыгербиз. Ал эми сыртта жүрүп Кыргызстандын аянычтуу абалына каңырыгы түтөгөн мекендешибиз, учурда Прага шаарында жашаган көрүнүктүү кесиптешибиз Амирбек Азам уулу (Усманов) «РухЭш» сайты менен да тыгыз байланыштагы авторлорубуздун бири. Убакыт-сааты аз болсо да биз Амирбек агабызга атайы чоң өтүнүч менен кайрылып, окурмандардын кеңири катмарын ойго салар маек курсак […]