Тахир МАЛИК: Шайтанат (Уландысы)

Мурда жарыяланганы: 1-баян  2-баян ПОВЕСТЬ ЭКИНЧИ БӨЛҮМ 1 Кайра куруунун шарапаты менен райаралык кыдыруу бөлүмүнүн тергөөчүсү, лейтенант Захид Шараповдун желкесине күн тийди. «Ак ниеттүүлүгү жана өз ишине чын көңүлдөн берилгендиги» үчүн аны район прокуратурасына прокурор кылып көтөрүштү. Захид ырасында эле ак ниет, таза, жана өз ишин сүйгөн тергөөчү эле. Анын бул пакизалыгы жана адалдыгы башчыга жакчу эмес. «Кайра куруу дегени кайдан чыккан балээ болду?» — деп жүргөндө, жаштарды көтөрмөлөө деген маселе көлдөлөң коюлду. Шаар ИИБнин башчысы ойлонбой туруп, Захидди тергөөчүлүктөн […]

Тахир МАЛИК: Шайтанат

Повесть Биринчи китеп Киришүү Бисмиллахир Рахмаанир Рахим. «Бул иштердин баары бүтүп (бейиш ээлери бейишке ээ болуп, тозоокулар тозокко түшкөн соң), шайтан айтты: «Албетте, Алла силерге ак убада берди эле, мен болсо (жалган) убадаларды берип силерди алдаган элем. (Бирок) мен үчүн силердин үстүңөрдөн эч кандай өкүмдарлык жок эле. Мен силерди (күфр жолуна чакырышым менен) өзүңөр мага моюн сундуңар. Эми мени эмес, өзүңөрдү айыптагыла. Мен силерге жардам бералбайм. Силер да мага жардам берүүчү эмессиңер. Албетте, мен силер мени илгери Аллага шерик кылганыңарды […]