Болот Мамбетисаев: Өзгөрөт ко формулалар жакында (конкурска)

ЖАЛГЫЗДЫК Өзү бакыт эле биздин бактыбыз, Ал бакытты барктабадың жакшы кыз. Күндөн күнгө бой көтөрүүң бийиктеп, Жалгыз калды сүйүүдөгү тактыбыз. Сүйүүбүздүн жеткен сыңар курагы, Сезим өчүп, сепил болсо урады. Акылымдан суроолор жаап жүрөккө Башталгандай кыяматтын сурагы. Жүрөк кургур калды бүгүн күмжам суз, Жүрүп, жүрүп дудук болду үн салгыз. Баары экиден болсо дагы а бирок, Дүйнө жалгыз, сезим жалгыз, мен жалгыз. ТЕНТЕК ШАМАЛ Акырын чачтан сылап, Акыбал алын сурап. Сулуунун бачым эле Багытын башка бурат. Ай ушул тентек шамал… Сабалап көрүп […]