Зайырбек менен Олжокенин жаңы айтышы

Зайырбек Ажыматов: Өткөн жолу эбиреп, Өйүгөн жүрөк кеби деп: Темтеңдеткен турмуштун Терс жагын айттык көрүнөт. Оң жагын эми айталы: Өндүрүштүн көп ирет, Өрнөгүн жайып жүрөсүз, Ошондон кепти баштаңыз, Оңолор элдин ичинде Ошого көңүл бөлүнөт. Олжобай Шакир: Өкүттү эми унутуп, Өндүрүш ишин санайлы. Өлкөбүздө көрдүң го: Экспорт товар ордуна Өндүргөнсүп малайды, Тексиз чоңдор о канча Тентитип ийди далайды! Мекендеш деген уул-кыздар Мекенден көөнү карайды. Санап бүтө албаспыз, Салып көрсөк абайды. З.А.: Сап башында оболу, Сатып «Максым-шорону», Сакалын сылап Табыке, Өлкөбүздө биринчи […]