Дүйшөн КЕРИМОВ: Мерес болуп баратабыз…

Биз, советтик балдар майрамдарды дегдеп тосоор элек. А майрамдар да мыкты, маанилүү, өзгөчө шаң эле да. Жаңы жыл, арсар болсо да, 23-февраль, 8-Март, 1-Май, 7-Ноябрь. Эл турмушу дээрлик бир кылка, кийгениң тең, ичкениң тең, укугуң тең, демек жүргөнүң, күлгөнүң тең. Эркиндик жок беле? Ырас, ар нерсенин өз чеги, эби-чени болчу. Эмичи… Тойдум, береги демократия терисин жамынган анархияңа! «Башы жок бака, көзү жок көгөн» биз болдук. Келечекти не кыласың, эртеңкиге ишеним, үмүт жок. Үмүт жандыраар, алдыга шык, дем берээр бийликтин жүүнү […]