Азамат Омош: Педагогдун бир мааниси кул экен

«Мугалим — мөмөлүү дарак» дешет. Албетте, мугалимден адеп «А» тамгасын үйрөнүп, анча-мынча тарбия алып, турмуштун чоң жолуна аттанганыбыз төгүн эмес. Бирок… …бирок ушу мен кээде теңирден тескери ойлонуп, коомго, аң-сезимибизге сиңип калган түшүнүктөргө антитүшүнүктөр менен карачу болуп калдым. Ошондой антитүшүнүктөрдүн бири мээме тынчтык бербей койду акыркы күндөрү. Бир эле собол эзет. Ал собол момундай: Мугалим деген ким? Мен өзүм жатак-мектепте (интернатта) окуганмын. Биздин мектепте 5-класска чейин класс жетекчибизден тышкары тарбиячыбыз болор эле. Анан улам жашыбыз улуулап отуруп, 5-классты бүткөндө жөн […]