Поэзия: «РухЭштин» адабий антологиясынан (1-бөлүк)

* * * Кыр мурун, бото көздүү, кыйылган каш, Бермет тиш, эрди гүлдөй, алмадай баш, Буудай өң, жайык маңдай, субагай суз, Кыргый төш, күзгү далы, кундуздай чач. Орто бой, сыйда мүчө, келген сымбат, Бир албан, жүрүш-туруш таза кылдат. Укканга, көргөнгө да, билгенге да, Төрөлгөн катарынан чыккан кымбат. Буларды азат кылуу кимге милдет? Биздин милдет, жоюлсун ушул илдет. Теңдигин аялдардын биз айтпасак, Өздөрү качан учат канат ирмеп?!. («Кандуу жылдар» романынан) Аалы ТОКОМБАЕВ  * * * Жүз жылдар мындан кийин да Бул […]

Табылды МУКАНОВдун тандалма ырларынан

* * * Сен сулуу, таксидейсиң: бир көргөн адамыңа шарт ачып кучагыңды «Айда!» дейсиң. «Кайда?» «Каалаган жайга!» дейсиң. Тилегим тилегиңе бир да коошпойт: таксиге кимдер түшпөйт, таксини кимдер тоспойт… ЧОК Сен дегенде ичтен кайнап самоордой жүрөм сыздап… калп эле элге жаркырап… Өзөгүмө салган чокту утуру үйлөй берип тутандырдың менде өчүң барчылап. «Кайнап өл» деп, «Күйүп өл!» деп каргадыңбы ичиңден, ал чок эми шыркыраган ак жалынга айланып, жылдызымды куйкалоодо. Кичиргем. Өзөгүмө түшүп жатат дагы эле чок тутанып сенин ар бир сөзүңөн, […]