Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы? (VIII-IX-X главалар)

I глава  II глава  III глава IV жана V глава VI жана VII глава VIII глава Эркиндик. Козголоң. Жалгыздык. Акыл-эстин тазалыгы. Кандай болсоң, ошондой өзүңдү кабыл алуу. Азапты басуу, идеалдай болуу үчүн катуу тартип эч кимди эч качан акыйкатка алып келген эмес. Акыйкатка келүү үчүн акыл-эстин бир жери да бузулбай, эркин болушу керек. Кел, алгач, чын эле эркин болгубуз келеби деп өзүбүздөн сурап көрбөйлүбү? Эркиндик жөнүндө сөз кылганда, толук эркиндик жөнүндө сөз кылып жатабызбы же ыңгайсыз, жагымсыз же каалабаган нерседен […]