«Тартууга тыйын алсаң, кадырың да тыйынга арзыйт»

Падышалар жолду эч качан көрүшпөйт, Көрөйүн дейт жандагандар көнүшпөйт. Жолду көрбөй жок болушат акыры, Жолду көргөн падышалар өлүшпөйт… (Шайлообек Дүйшеев) Адамзат жаралгандан тартып, нечен доорлор өтүп, канча кылымдар кудум сууга сиңген кумдай белгисиздикке чөгүп кетпеди дейсиң. Адам баласы табигатынан эркин төрөлүп, бирок канчалык жер бетинде саны артып көбөйгөн сайын, ошончолук уюмдашып, коомдошуп, адегенде топ-топ, андан кийин уруу-уруу, айыл-айыл, бара-бара он миллиондогон калк жашаган чоң шаарларды курушту… Буга жараша, ар бир топтун, ар бир уруунун, ар бир айылдын, шаарлардын, анан барып […]