Эфиоп эл жомогу: Акылсыз кечил

Тоонун кыя жолунда бир кечил келатыптыр. Тоо бийик, кыя жол тик жана чукул бурулуштуу, кечил болсо семиз экен. Кыйналган кечил бир кезде Кудайдан ырайым күтүп суранып тургандагысы: – Оо кудурет, мен сага көп жылдардан бери кызмат кылып келем. Сен дагы мага кызмат кылып: кандайдыр бир унаа жиберип, ушул бийик тоодон мени алып өтчү. Ушинтип сыйынган кечил жол боюндагы ташка отуруп Кудайдын жардамын күтө баштайт. Ушул учурда жаңы тууган бээсин жетелеп, кулунун колуна көтөргөн малчы төмөн жактан көрүнүп, бат эле кечилдин […]

Молдова эл жомогу: Аңкоо карышкыр

Илгери бир акылсыз карышкыр жашаптыр. Бир күнү ал эчкиге жолугуп калып минтет: – Азыр сени жейм. – Макул,  эгерде менин тагдырым ушундай болсо кантмек элем. Бирок мен абыдан картайдым, анан да арыкмын. Эгерде сен биртке күтө алсаң, мен үйгө чуркап барып, кызымды сага жиберем. Анын эти жумшак,  өзү жаш. Карышкыр макул болуп, эчкини коё берди да, бадалдын түбүнө жатып күтүп калды. Эчки үйгө чуркап барды да, карышкыр жөнүндө койчуга айтып берди.  Койчу акырын аңдып келип бадал түбүндө жаткан карышкырды таягы […]