Рева аралынын жомогу: Жыланды сүйгөн кыз

Алыскы тоодо эне менен бала жашаптыр. Аларга эч ким жакын барчу эмес, ал тургай мергенчилер да булардын үйүнөн оолактап өтүшчү экен. Аял адамды өзүнө тартып, аябай сулуу болгону аз келгенсип, ал жергиликтүү элдин жолбашчысынын кызы болучу. Кептин баары балада эле, атасы өлгөндөн кийин төрөлгөн ал кадимки жылан эле. Өз кызын жакшы көргөн Рева аралындагы уруулардын жолбашчысы небереси жылан болуп төрөлгөндөн кийин коркуп кетип, “бул жезкемпир болуп жүрбөсүн”,- деген ойго келип, кызын чакырып мындай деди: – Мен сени дайыма жакшы көрчүмүн, […]