Конкурска: «Суунун сурагы» — өмүрдүн сурагыбы?

№8 Ар мезгилдин агымына жараша ар кандай көз караш, ар кандай тартип жана ар кандай система боло келген. Ага жараша экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүү ал көз карашты чагылдырган, айрым учурда коомдогу баалуулуктар коомдук системага тикеден-тике көз каранды болгон  учурлар да болгон. Мындан дээрлик бир кылым мурда жаңы социалисттик коомдун жаралышы менен СССР аталган улуу державанын  түзгөн «бузулгус» системасынын астында коомдун көп тармактуу  өнүгүүсү бир сызыктан, бир чийинден чыкпай келди. Бизге белгилүү болгондой коомду бир ойго, бир тилекке, бир көз […]