Тэцуо Миура: Кызыл юбка

АҢГЕМЕ Ресаку карындашы Хидэ анын чакыруусуна олуттуу карап, ошол замат Наориге жетип келет деп эч ойлогон эмес эле. Ал болгону тээ кулак угуп, көз көрбөгөн айылдагы оорукчан апасын карап, айылда калган бойго жеткен карындашынын жүрөгүнө үмүттүн шамын жандырып коёюн деп гана жазган эле. “Бир күнү бошоп калсаң, айылдагы түйшүктөн бир аз эс алып, мен жакка шаарга келип, жүрүп кетсең да болот эле” – деп жазган катта. Муну окуса өмүрүндө жакшы күндү көрбөй жашап жаткан курган карындашы аз да болсо  кайраттанып […]