АША таасири бүтүп: Хрущёвдор эми пайда болот

Хрущёв жөнүндө тарыхый притча бар. Көбү билет аны. Кудум биздегидей… 2005-жылкы, 2010-жылкы мамлекеттик төңкөрүшкө чейин тилин тишине катып келгендердин оозунан коомчулукка эмнелер гана ачыкка чыккан жок. Кыйгыл кептин кырмычыгына келсек, ал тарых мамындай эмеспи: Сталиндин кылмыштары четинен ачылып баштаган Хрущёв заманында залдагылардын бирөөсү күпүлдөйт: – Жолдош Хрущёв, Сталин эч бир күнөөсү жок адамдарды кырдырып атканда өзүңүз кайда элеңиз? Тилин жутуп алгансып күймөлө түшкөн Хрущёв не дээрин билбейт. Бирок жооп бериши керек залга. Саясатчы болгондон кийин элге бирдеңке деш керек ко. […]