Шайлоонун шаңдуу аңгемелери

Кара Шерден ак сөз 2005-жылы парламенттик шайлоодо Талас облусу боюнча атаандаштыкка чыккан Алтай Бөрүбаев менен Болот Шердин ортосундагы таймаш күндөн күнгө курчуйт. Бийликтин колдоосуна таянган А.Бөрүбаевдин жактоочуларынын оппозицияга омуроосу күчөйт. Оппозиция өкүлү Болот Шер калың элдин алдына чыгып: – Урматтуу шайлоочулар! – дейт, – мага каныңарды кайнаткан душманыңарга берчү сурооңор болсо да жооп бергенден качпайм. Мен камчы жеп, эти ачынган күлүктөй жүгүрүп кызмат кылууга даярмын элге. Эл жүгүн көтөрөм деген адам – элдин ачуу сөзүн угуп, жооп берүүгө тийиш. Мен […]

Президенттик таймашка чыгар талапкер жөнүндө сөз

Кырк чороң барбы, кыргыз? Ушундай рубрика баштайла дедик, окурман. Быйылкы президенттик шайлоо алдында саясый ат салышка чыккан талапкерлердин ар бири туурасында жамы журтка калыс пикир үчүн кимиси ким экенин карапайым элге таанытып, байыркы кытай даанышманы Мо-цзынын: «Тоо ылдый шарылдаган агын суулардын чоңу да, кичинеси да бирине-бири жийиркенбей кошулган үчүн улуу дайра, улуу өзөнгө айланат» деген насыйкаты туурасында бекеринен кеп баштаганыбыз жок. Элге төбөсү көрүнгөн эр-азаматтардын ар кимиси туурасында учкай болсо да кеп козгоп, жалпы улуттук ынтымак-биримдикти эске алып, саясый маданият […]