Рысбек ЭШМАТОВ: Түш жана адабият (илимий-теориялык аспектилери)

XIX кылымдын аяк чендеринде Европанын Шарко, Бернгейм, Брейер, Жане сыяктанган белгилүү психологдору ар кандай психикалык жана нерв ооруларынын негизинде көңүлгө ала турган өзгөчө бир факты жаткандыгы жөнүндө көбүрөк айта башташкан; ошол психикалык жактан бейтап адамдардын аң-сезиминин ачакейлениши (расщепления) көңүл оорусу менен жабыркаган адамдардын жандүйнөсүнүн түпкүрүндө жаткан бейаң сезимдерге байланыштуу келип чыгарын белгилешкен. Адам психикасынын мындай көрүнүштөрүн бир тууган Жанелер өз көз караш, божомолдорунда мындайча туюндурушкан; «Бардык эле адамдар кошбирдиктүү инсандыктан турушат — өзүн аңдаган жана аңдай бербеген (осознанной и несознанной). […]