Басё: Мажүрүм тал шамалга термелди

Коштогон ай шыбырайт: “Баш бага кет үйүмө”. Алачыгым жол боюнда. ♦ ♦ ♦ Кызарып күн батаарда Талаа гүлү Арбап алды.   ♦ ♦ ♦ Алчалар гүлдөптүр. Ыр дептерим Ачылбайт эми бүгүн. ♦ ♦ ♦ Айлана бүтүндөй шаң. Тоо кырында алчалар, Эч ким болбодубу силерди чакырган. ♦ ♦ ♦ Гүлдөгөн алчадан Ийменген ай Булутка жашынды. ♦ ♦ ♦ Достор ортосуна Кара булут тартылды. Каздар асманда кош айтышты. ♦ ♦ ♦ Турмушта эмнеге жетиштим? Ашууга чыгып, Калпагым коюп кыңтайдым… ♦ ♦ ♦ […]