Ырысбай АБДЫРАИМОВ: Ичи бузук илбирс

ТАМСИЛ Токойдун  тилеп тынчтыгын, жаныбардын ойлоп кыштыгын. Таланганын көрүп ырыскынын, Токойго башчы Арстандын кашайды жаны. Тартипке салмак болуп жаамын, жеп-ичкенге жайып тузакты, кептин айтты ачыгын: – Жырткычты катып үйүнө эл-жерге бүлүк салгандар, уурдап, үлүш алгандар, байлыкты жара тарткандар, кампага колун малгандар. Алсыз жанды соо койбой, бак-даракты кыйгандар — алышат толук жазасын! Алар үчүн ачабыз, кеңири, оозун капастын. “Тим жүрөт” деген Илбирс Бугу, маралга асылып, Төө куштун баарын качырып, майда жанды, сапырып, коргоосуз калды, макулук!.. Калтырып сөөктү кажылган, бүкүлү этти – […]