Америка жомогу: Тетири багытка кетүү

— Негедир асман түнөрүп тургансыйт деңизге, – капитан Элдед румпелдеги өзүнүн жаш жардамчысына кайрылды. – Теребелдин күңүрттөнгөнүн карачы! Кой үкам, үйдү көздөй кайыр, – деп коюп, өзү каютага жөнөдү. – Кай багытты көздөйүн? – бозулан артынан кыйырды дароо. Алардын үйлөрү Труродо эле, а бул жер Канада. Кеме болсо Чатемден алыс эмес Массачусетс штатындагы Кейп-Код булуңуна жетип калган. – Чардактардан көзүңдү алба, – деди капитан. – Алар багытыңды көрсөтүп барат. Ошентип каютасына житти. Алты сааттан кийин ойгонду. Эмдигиче жээкке жетип калыш […]