Конкурска: Жентек той үчүн сценарий

№2 Кыргыздар балдардын төрөлүүсүн өзгөчө чоң кубаныч менен тосуп алган. Ошол кубанычтын бир белгиси – жентек берүү, же жентек тою. Бул той жаңы төрөлгөн бөбөктүн ата-энесинин үйүндө, же атайын тигилген боз үйдө, айрым учурда андай шарттар жок болсо чакан кафелерде өтөт. Тойго баланын чоң ата-чоң энелери жана алар менен бир туугандар, ата-энеси жана алар менен бир туугандар, ата-энесинин достору, жакшы санаалаштары, анан таята-таянеси балдары менен чакырылат. Меймандардын колуна суу куюлат. Алар суу куйган, сүлгү сунган балдарга баталарын берип, алкоолорун айтып […]

Мар Байжиев: Желмогуз

АҢГЕМЕ Бир окуяны эстесем, жүрөгүм шуу деп оозума тыгылат. Ошондо кантип жарылып кетпегенине азыр да таң калам. Иши кылып, кудай бир сактаган… Мындан көп жыл мурда Бейшембай деген агаларыбыз токол алды, Саткын досум экөөбүз тойго барып, тамаша көрүп, бозо ичип, колго суу куюп, табак тартып жүрдүк. Той таркады, конокторду узаттык, конуп калгандар да болду. — Кызмат кылган балдарга бирдеме калдыбы? Берсеңчи, Мисти кан! — деп Бейшембай абам байбичесине буйурду. — Көрөңгүлүк эле калды, аны да бригады уул менен балдырак акемин […]