Мирзохид МИРЗАРАХИМОВ: Сагыныч

Өзбекчеден которгон Ризван  ИСМАИЛОВА АҢГЕМЕ Саратандын ысыгы так төбөдөн алоо бүркүйт, талдын көлөкөсүндө токол кара уй менен мала кунаажын ныксырай кепшенет, коонпая этегиндеги дарыя жээгинде бутун сууга салаңдатып, чыт көйнөкчөн кыз отурат. Коонпая ортосундагы жаз алды тартылган огарыкты бойлоп аптапка күйгөн, карайган арык, он беш жашар чамасындагы бала колуна жарты нан кармап келатып, кызды көздөй басты. — Келдиңби Санжар, — деди Анар артына бурулуп, — мынча узак жоголуп кеттиң? -деди. — Сабырлардыкына барсам жок, атасы менен  базарга кетиптир. Ашым болсо гувала […]

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: «Комсомолдук той»

АҢГЕМЕ Чоң клубда «комсомолдук той» болот экен деген кабар айылга тарагандан баштап, бу тойду көргөнгө куштар болгондор клубду күн мурунтан эле айланчыктай башташты. Себеби мындай той айылда мурда-кийин болуп көргөн эмес. Райондон келген комсомолдун биринчи катчысы бул тойдун заманбап, комсомолдук болорун, эч кандай салттуу ырым-жырымсыз өтөрүн, анын кантип өтө турган жол-жоболорун айыл активдерине бышыктап түшүндүрүп, анан тойго өзү жана колхоздун райиси катышарын да билдирип кетти. Ошондон бери Кадырбек бригатта тыным жок. Канча жыл акталбай жаткан клубду эки күн ичинде актаттырды, […]

Ишенбек ЖУНУШЕВ: Ачылбаган сыр

АҢГЕМЕ Аркайган чокулары асман мелжиген тоолордун койнундагы жыландай ийри-муйру чубалжыган жолдо жеңил машина сапар чегип, алга зыпылдайт. Машинанын арткы отургучундагы экөөн үн сөзү чаржайыт, баш-аягы жок. «Ак молдонун» таасириби, айтор, бажакташып, чечекейлери чеч. Чолуп айтышкан сөздөрүнүн маанисин түшүнүп болбойт. Кызууланып, кептен тажап коё турган түрлөрү жок. Алардын сөздөрүн Касым гана этибар албай терезеден сыртты ойлуу карайт. Санаасы санга бөлүнүп, тынчсызданат. Ичкени ириң, жегени желим. Убакыт алга шашкан сайын, айлана күүгүмдөнө түн пардасын тартат. Коюу караңгылык кучагына теребелди жутуп баратты. Тоо арасындагы кыштактар бүлбүлдөп, ар кайсы […]