Биз билген, биз билбеген Токтогул: канчасы жалган, канчасы чын? (7-макала)

Өткөн макалаларыбызда, Токтогулдун “Арзымат менен айтышына” кеңири токтогондой болсок, эми бир кайрылуу оролу келип туру. Эки акындын Сопу бийдин үйүндө айтышканы тарыхый чындык десек болот. Ал айтышта Токтогул жеңдиби, ал эми Арзымат бул өтө маанилүү деле эмес. Кеп, ал айтыштын кантип чечмеленишинде, кандай түшүндүрүлүшүндө. “Арзыматка” адабиятчылардын Арзыматта ала элек өчү бар беле? “Арзыматка” деген ыр алгачкы ирет кагазга түшүрүлгөн күндөн баштап, ал ырды Токтогулду элдик акын катары даңазалоо, ал эми Арзыматты бай-манаптын ырчысы катары элге жек көрүндү көрсөтүү максатында пайдаланышкан. […]