Босния эл жомогу: Тооктор тополоң салганда

Бир кишиге ажаан катын туш келгени жетпегенсип, анысы келесоо дага экен. Ошол аялын тарбиялаш үчүн ал эмнени гана кылбайт; алдайт, жалынат, акыл айтат, сабайт… Бирок дээринде жок неме ошол бойдон калат. Күндөрдүн биринде ачуусуна ээ боло албаган эр бүлө катынын дагы сабайт. Ыйлаган бойдон сыртка качып чыккан аялы бак түбүндө кепшеп жаткан уйга көзү түшөт, уй да кожойке жем алып келген жокпу деген үмүттө карайт. Көзү жалжылдап, оозу кемшеңдеген уйдун кебетеси аңкоо аялга өзүн шылдыңдап жаткандай көрүнүп, ансыз деле ызалуу […]