«Азаттык» берүүсүнөн: «Кош канат» — наристе кыйган нике

Белгилүү жазуучу Олжобай Шакирдин “Кош канат” аңгемеси 2012-жылы жазылган. Чыгармада жаңы кылымга туш келген кыргыз жашоосу, жалгыздыктан тажаган эки кошунанын табышып алышы алдыңкы планга чыккан. […]

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: «Гапкана»

ЭССЕ Биз бала кезде кыштын узун түндөрү айылыбыздын эркектери чогулуп алып «гап» жешчү. «Гап» — «кеп» деген эле сөздүн Баткен диалектисинде айтылганы, демек, кеп жешчү. […]

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: План

АҢГЕМЕ Ошол жылы да мурунку көп жылдардай “Москва” колхозунун эт планы толбой калды. Колхоз жетекчиси партиянын райондук комитетинин бюросунда малчылар менен жакшы иш жүргүзө албагын […]

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: Колхоз

«РухЭш» сайтынын туруктуу авторлорунун бири, таланттуу жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын «Кызыл өрүк» (колхозчу) аттуу аңгемелерден жана эсселерден турган китеби басмага даярдалууда. Аталган китеп негизинен большевиктик бийлик […]