Африка жомогу: Пилдин кежир баласы

Африкада пилдин бир абдан кежир баласы жашаптыр. Бир жолу пилдердин бүткүл үй-бүлөсү сейилге чыкмай болушат. — Жүргүн,- деди атасы. — Барбайм,- деди кежир баласы. — Жүрү, — деп өтүндү эне пил. — Барбайм,- деп баш чайкады. — Жүрүгүн,- деди улуу бир туугандары. — Барбайм,- деди кайрадан кежир балакай. — Андай болсо биз сенсиз эле сейилдеп келебиз,- пилдер кетип калышты. Ошентип бала пил өзү жалгыз калды. Бирок анын дароо эле баардыгы менен бирге сейилдегиси келип, башкалар аны жалгыз таштап кеткенине аябай […]