Элди аралап кеткен жаңы гимндин тексти (пародия)

Ак мөңгүлүү аска тоолор, талаалар, Депутатка акча менен барабар. Сатып, тоноп тешкиле деп бериптир, Биздин байкуш тээ илгерки бабалар. Кайырма: Аалгалай бер кыргыз эл, Алдым-жуттум заманда. Өркүндөй бер, өсө бер, Карыз калсын балаңда. Байыртадан жүз жыйырмасы баштаган, Билбесе да билем дешип качпаган. Ар-намысын бекем кармап колуна, Адабият китеп бетин ачпаган. Кайырма: Догурунуп кытайлар, Доолап келсе карызын. Уктап жатып ойгонбой, Бер кыргыздын намысын. Кытайларга бере салып төрүңдү, Корейлерге сат, сатып ий көрүңдү. Тенти кыргыз, сатып ийбей бир гана, Теңир берген – […]