Абибилла ПАЗЫЛОВ: Жолон Мамытов жөнүндө

1. Жолон Мамытовго жетимишинчи жылдардын баш ченинде жолугуп, анын өмүрүнүн аягына дейре, мындайча айтканда, сексен сегизинчинин жазына чейин байланышымды үзбөдүм. Азыр эсептесем, алгач Жокемди Иса […]

Чыңгыз АЙТМАТОВ: Ауэзов жөнүндө сөз

Жыл өткөн сайын көзүбүз жетип, ынанып жатпайбызбы: бул жалганда баары өтүп, баары өзгөрүп турат. Жазмыштагы жан бүткөндүн баарына түгөл таандык бул мыйзам кала берсе алда […]

Мухтар Ауэзовдун 1952-жылы «Манас» боюнча өткөн конференцияда сүйлөгөн сөзү

Данакер Бүгүнкү өтүп жаткан конференцияда биз биринчи иретте төмөнкү суроолорго жооп берүүгө тийишпиз: Советтик кыргыз элине «Манас» эпосу керекпи же жокпу? Анын варианттарынын бириктирилген туундусу […]