Кемчилигиңди чукулап айтып турган каршылашың – кемчилигиңди эч айтпаган доско караганда төөлүк өйдө

Леонардо Да ВИНЧИ (1452-1519), италиялык сүрөтчүсү Жүрөктүн жетегине ээрчибеген сүрөтчү искусство жараталбайт. * * * Атак-даңк эки колдун эмгегинен. * * * Бардык тоскоолдуктарды өжөрлүк гана жеңет. * * * Илим – капитан, а практика – солдат. * * * Тажрыйбанын аркасы менен жаралбаган илим-билим бүтүндөй жаңылыштыкка кабылары шексиз. * * * Сүрөт – бул көзүң көргөн поэзия, поэзия – кулак уккан сүрөт. * * * Сүрөт менен жаратылыш дайыма күч сынашып турат. * * * Кемчилигиңди чукулап айтып турган […]