Баш тоголоткон саясый «бөлтүрүктөр»

– Кыргыз эли илгертен табият менен жуурулушуп жашап келген үчүн эл башыларыбыз да табият закону менен жашайт. – Капкайдагыны айтпачы эй! – Эмнеге капкайдагыны айтпачы… «Кардын башын кар жутат, кандын башын кан жутат» деген кыргыздын макалы чынбы? – Чын. – Мына андай болсо: бизде президент болгондун баары биринин башын бири жутуп келатат… ♦ ♦ ♦ Эки кыргыз саясаттан саймедиреп атканы: – Бизде бийлик башындагылар карышкырдын эле өзү. – Кантип? – Карышкырлар жегенден калган малдын башын тоголотуп – бөлтүрүктөрүн жырткычтыкка тарбиялайт, […]

Олжобай ШАКИР: Кош канат

АҢГЕМЕ Саратандын ысыгында тери шоргологон момун Акбар үйүнө араң жетти. Терден нымшыган көйнөгүн босогону аттаар замат чечкенге да чамасы жетсечи, бүчүлөсүн араң ажыратты. Тулку бойдон дарман жок. Жонундагы терге чыланган көйнөгү жонуна жабышып калыптыр, чечип эле бурчка ыргытты. «Өхү» – үшкүрүгү бекер болгон жок… Ооба, бул момун жашоодо эмнени көрбөдү.