Калык ИБРАИМОВ: Турмуш – деңиз

ХРОНОС-ЭРОС Жашоо бүтпөй жаңыланып турмагы, Жаратканга жадыбалдай керек ко. Жатып албай жан бүткөндүн бүт баары, ошон үчүн баш урат да Эроско… *   *   * Жаралгандан кудуреттүү Демиург: “Урпак ула, тукумуңду курутпа”, — деген үчүн дээринде бүт баарын, баш үйүртмө кылган тура урукка… *   *   * Бул жашоонун экстазы эрос деп, жазылган соң Жараткандын жарлыгы. Ошон үчүн турмуш турат токтобой, Ошон үчүн жанталашат баардыгы. *   *   * Адам баштап ар макулук-жандыктар, ошон үчүн оргазмга батышат. Анан балкып лаззатында кумардын, бала болчу […]