Мурзаш АШИРБЕКОВ: Жоголгон күлкү

АҢГЕМЕ Анын күлкүсү бир кызык эле. Талаага суу жайганда чычкандын ийнине туш келсе «бурк-бурк-бурк» деген үн чыгарып кирип кетет ко. Так ошондой. Бир күнү ушул күлкүсүнөн түбөлүккө ажырады… Ал жаздыгы бийик, калың салынган төшөктө чалкадан түшүп, детективдик бир чыгарманы окуп жатты. Жадап кетти окшойт, оң ныптасына оодарылып, улагада супура жайып, камыр жууруп отурган аялын карады. Аялы азгыныраак, бирок бир аз толо түшсө алдына эч кимди чыгарбай турган ыраңдуу эле. – Эмне кылганы жатасың, Жаңыл? – Оромо жасайм. Күйөөсү ыраазылыгын билдирген […]

Авраам ЛИНКОЛЬН: Бир гана от болотту эң жогорку сапатына жеткире курчута алат

Авраам Линкольн дүйнөдөгү эң көрүнүктүү инсандардын бири. Америка Кошмо Штаттарындагы кулчулукту жоюуда анын салымы чоң болгон, ошондуктан  А.Линкольн Улуттук Баатыр атыккан. Анын төрт  уулу болгон, экөө кичинекей мезгилинде, бирөө эрезеге жеткенде (төрт, он бир жана он сегиз жаш куракта) курган учук жана  тердеме  оорудан көз жумган. 1855-жылы А.Линкольн “Уулумдун окутуучусуна кат” деген белгилүү эмгегин жазат, бул кат өзүнүн беш жаштагы уулу, Президенттин суйуктүү  баласы Уильмдын окутуучусуна арналган. Тилекке каршы, Уильм алган билимин колдонууга мүмкүнчүлүгү болбой, он бир жашында жарыкчылык менен […]