Бекташ ШАМШИЕВ: “Орунча” – эненин ордун баскан өгөй аял

Топчугүл Шайдуллаеванын “Орунча” аңгемеси кыргыз прозасында Мурза Гапаров бийик деңгээлге чыгарып кеткен психологиялык прозанын мыкты үлгүлөрүнүн бири. Айыл адамдарынын жубардай таза мамиле-катыштары, адамгерчиликтин бийик үлгүсүн […]