Акылбек АТАБАЕВ: Ислам динине чейинки кыргыздардын нике кыюу эрежеси

«Ала жипти аттаба» деген сөз эл арасында кеңири айтылып келет. Бирок мааниси боюнча эмнени түшүндүрөрүн билдиргени  менен эмне үчүн ушинтип айтылып калганына көңүл бурулган эмес. […]

Перизат АЛМАЗОВА: Бир келген өмүрдө мөлтүрөгөн булактай өмүр жарат

Ой!.. …Туп-тунук – булакта суу ойноп агат!.. Толкуп-ташып тоолорду бойлоп барат, Байчечекей жээгинде чачын тарап – жерден көккө өсүүдө тип-тик карап… Кара жердин оозуна каймак […]