Акылбек АТАБАЕВ: Ислам динине чейинки кыргыздардын нике кыюу эрежеси

«Ала жипти аттаба» деген сөз эл арасында кеңири айтылып келет. Бирок мааниси боюнча эмнени түшүндүрөрүн билдиргени  менен эмне үчүн ушинтип айтылып калганына көңүл бурулган эмес. Дал ушул «ала жип менен кыргыз эли ислам динин кабыл алганга чейин нике кыйып келишкен». Негизги сөздөр: ала жип, ислам дини, нике, бата, азан, даарат, Умай эне, күйөө таңуу. Выражение «Ала жипти аттаба» — (не перащагни пёструю нить) широко распространено среди народа. Но зная что оно означает никогда не обращали внимания на то почему так […]

Перизат АЛМАЗОВА: Бир келген өмүрдө мөлтүрөгөн булактай өмүр жарат

Ой!.. …Туп-тунук – булакта суу ойноп агат!.. Толкуп-ташып тоолорду бойлоп барат, Байчечекей жээгинде чачын тарап – жерден көккө өсүүдө тип-тик карап… Кара жердин оозуна каймак тамат, Ой-бойумду балкытат – Ой-бой рахат!.. …Рахаттанып жанар тоо жарк-жарк жанат!.. Чокусунда шумкар сызып аппак канат, Этегинде эркелешип эликтерим – Кучакташып кулундарым балкып жатат!.. Жарыктыктын ушинтип таңы атат… …Таңы атат, Күнү батат, суусу агат!.. Адамзатым жанар тоодой ӨМҮР жарат!!! Сенден мөлт-мөлт мөлтүрөгөн көңүл тарап. Бүт ааламдын баарына жашоо тамат!.. Акыл …Акыл, Акыл!.. Акыйкаттын хан пири! […]