Абай КУНАНБАЕВ: Илимсиз окуган намаз, туткан орозо, кылган ажы эч бир ибадат ордуна жатпайт

Башы: Биринчи, бөлүк Экинчи бөлүк Үчүнчү бөлүк Сегизинчи сөз Ушул акылды ким үйрөнөт, насыйкатты ким тыңшайт. Бирөө – болуш, бирөө – бий. Алардын акыл үйрөнөйүн, насыйкат тыңшайын деген ою болсо, ал орунга шайланып да жүрбөс эле. Алар өздөрү да алдыңкы кишибиз, өзүбүз бирөөгө үлгү болуп, акыл айтабыз деп шайланышкан. Өздөрү тизелеп жеткен, эми элди тизелетери гана калган. Ал эмнени тыңшасын жана эмнени тыңшайын десе да колу тийеби? Башында өз жумушу бар: улугубузга жазалуу болуп калабызбы, же элдеги бузуктарыбызды бүлүндүрүп алабызбы, […]