Калил Жибран: Туулган күнүм

Жылдын бул күнү, апамдын мени дүйнөгө алып келген күнү эле; мына ошентип бүгүн дагы жарым кылым өтүп кетти. Улуу тунжуроо, көз жашы  жана талаш-тартышка толгон жаралуунун колдоруна тапшырылдым. Жыйырма беш жолу айланама көз чаптырдым. Жаркыраган күн жана ай мени айландырып жатты. Бирок дагы деле жарыктыктын сырларын, караңгылыктын сыйкырын үйрөнө алган жокмун. Бул жыйырма беш жыл бою жер жүзү, күн жана планетага саякатка чыктым.  Улуу адабиятта рухум Жогорку даражалуу Мыйзамдарды түшүнүүгө аракет кылууда, деңиздин толкундарын терең үңкүргө окшотуп, бирок жан дүйнөмдү […]