Мезгил ИСАТОВ: Жылдар – кубалашкан толкундар

ЭССЕ Бир күн Мен адам болбойм. Жарымы түш жашоодо. Бул санат Өлүмдү сурады менден… Дубалдагы саатты карап, “Бүгүнкү күн да кетти” дептирмин. Ошондо сааттан корктум. […]