Түндүк Кыргызстандын Орусияга каратылышы

Өктөбүр ыңкылабына чейинки кыргыз тарыхы боюнча жаңыча изилдөөнү талап кылган өтө татаал маселелердин бири — бул Кыргызстанда Орусия үстөмдүгүнүн орношу же буга чейин айтылып келгендей «кыргыз элинин өз ыктыяры менен Орусия курамына кириши» тууралуу маселе. Ырас, башкасын айтпаганда да тээ 50—60-жылдары аталган маселенин айланасында кыргыздын алгачкы илимпоз тарыхчылары: академик Б. Жамгырчинов, ИА корреспондент-мүчөсү, сөөгү казак, эти кыргыз А. Хасанов ж. б. далай ирет акыл калчап, тогуз толгонушкан. Алардын ошол кыйын кезеңде кылган ишин, көтөргөн жүгүн адилет баалоо азыркы илимпоз тарыхчылардын […]