Абийрбек АБЫКАЕВ: Кредит деген ит чыкты, канчыктай тууган процент

Төрт саптар Төрөлүү бул,  кубанычпы,  кайгыбы Жашоо эмне,  азап-тозок айлыбы? Жалган дүйнө,  жалган болсо эмне үчүн Мынчалык оор – бул дүйнөдөн айрылуу. ♦ ♦ ♦ Мен туулганда кошо туулган ажалым, Билбейм качан,  кайсы күнү алаарын. Суранаарым кыйнабай ал жанымды Айтпасаң да кетчү күндүн кабарын. ♦ ♦ ♦ Чекитпиз чексиз жашоо мейкининде Жылт этип жанып өчкөн көз ирмемде. Ааламга көз ирмемге келсек дагы Ааламдай түйшүк жазган кешигине. ♦ ♦ ♦ Жаш чагымда түгөнбөстөй бул кылым, Түгөндү го түгөнгөндөй бир чылым. Бул […]