Жекшенбай КУРМАНОВ: «Шишиң толду»

(Элдик макалдын жандырмак жомогу) Бизге чейинки кайсы бир заманда бир кемпирдин жалгыз уулу бар экен. Баланын атасы эрте өлүп калып, энеси эркелетип багат. Бала бой тартып, жигит болот. Башкаларчылап мал багып, суу сугарып, дан бастырбай, үй оокатка деле карабай жалкоо болуп чыгат. Качан болсо жалгыз атын минип алып, акыры уурулукка бара баштайт. Наркы айылдан козу, берки айылдан кой уурдап, үйүнө эт ташып келе баштайт. Энеси бул жаман адатты токтот деп жалынып айтса да болбойт. Айласы кеткенде жайына коёт. Акыры атайын […]

Бакытбек АБДУЛЛАЕВ:  Эрте курактагы балага китепти кантип тандашты билесизби?

Мурдагы макалада жаңы төрөлгөн балага китеп окуу мектепте жакшы окушуна себеп болоруна токтолгом. Ал макаладан кийин окурмандардан ар кандай ой-пикирлер айтылды. Бирок мени эң көп “китеп окууну түшүндүк, бирок конкретно кайсы китепти окуганды сунуштайсың?” деген суроо ойлонтту. Себеби, бул нерсе башыман өттү. Ошондуктан бул макалада мектепке чейин балага кандай китепти тандап окуу керектигине жана кантип окуу жөнүндө сөз болмокчу. Ар кимдин ар кандай дүйнөлүк (диний) көз карашы болгондуктан китеп аттарын так атабоону чечтим. Эмне окуш керек? Чоң уулум төрөлөөрдө кыргызча […]