Грузин эл жомогу: Кедейдин амалы

Бир итке минген кедей жашаптыр. Иштетейин десе жери, багайын десе малы жок, кала берсе жумуртка берер тоогу жок кургурдун бир гана мышыгы бар экен. Өмүр бою кезерип ачка жашаган ал бир күнү кимден жардам сурарды ойлонуп отуруп, “бир жыгылсаң нардан жыгыл” деп падышанын өзүнө бармай болот. Ачка мышыгын капка салып, жонго көтөрүп, көп жол басып хансарайга келет. Падышага кириш оңой эмес да, аны кире бериштен куралчан сакчы жалаңдаган кылычын кезей токтотуп, ичкери киргизмек тургай аксарайдын көркүн бузбай, падышанын тынчын албай, […]

Жек Лондон: Мартин Иден

<<<<<<<<Башы X ГЛАВА Бул кечте Мартин Морздордукуна конок болуп калды жана Руфту чексиз кубандырып, анын атасына жагымдуу таасир калтырды. Аңгеме Мартин беш колундай жатка билген матростук кесип жөнүндө жүрдү: кийин мистер Морз аны абдан тапкыч жана акыл-эстүү жигит экен деп сыпаттады. Кеп үстүндө Мартин орой жана ыксыз сөздөрдөн сактанып, адептүү конок катары шашпай, айтайын дегенин жакшылап түшүндүрүп жатты. Түшкү тамактын алдында былтыркыдай кысынып-кымтынбастан алда канча эркин отурду, Мартинде пайда болгон мындай бурулуш кыздын апасы мисс Морзду да абдан таңыркатып, жагымдуу […]