Үмүт КУЛТАЕВА: Улукбектин “ыр сабаасындагы угуту” жөнүндө учкай сөз

Жаш калемгер Улукбек Омекеевдин “Ата сүйүү” китебине кирген тырмак алды чыгармаларын карап олтуруп: Жатканда ыр сабаага угут жасап, Салттуулук шок дүйнөмдү бузуп качат. Эл эмне десе десин, а мен болсо, Алкактан жүргүм келет чыгып жашап.[1]  — деген ыр саптарына  көзүм түштү. Чынымды айтсам, автордун “Алкактан чыгып жашайм” аталган ырынан алынган жогорудагы акыркы куплетте  автордун берейин деген ою мага  бүдөмүк  толук бышпаган идеядай (кайсы салттуулук, поэзиядагыбы же элдегиби?) таасир калтырды. Анткени менен эмнегедир “угут” сөзү дилиме кыт куйгандай орной түштү. Угут […]