Кожогелди Култегиндин кожо сөздөрүнөн (экинчи топтом)

* * * Эки гана чыныгы партия бар. Экөөнүн атаандашканын айтпа да, тирешкенин айтпа! Кайра ынтымактуулугучу – өрүлүшүп! Бири-бирине таянч, тирек! Аялдар партиясы менен эркектер партиясын айтып жатам. Калгандары бүт жасалма, туруксуз немелер (партиялар). * * * Балалыгыңды жазданып жатпасаң – башың пас болот. * * * Адамдын оңкосунан жыгылганын көрсөк – унчукпай карап турабыз. Арактын (оозу ачык арактын) оңкосунан жыгылганын көрсөк – колду силккенче кокуйлап бакырып ийебиз! * * * Каламдын учу – ааламдын учу! * * * Бырыштарды […]