Александр ГРИН: Жашыл чырак

АҢГЕМЕ I Лондондо 1920-жылы кышында, Пикадилли көчөсү менен кайсы бир кыска көчөнүн кесилишинде кымбат баалуу кийимчен орто жаштагы эки адам токтоп калышты. Ал экөө жаңы гана бир кымбат ресторандан чыгышкан эле. Алар анда тамактанып, шарап ичип, Дрюрилен театрынын артист кыздары менен шапар тээп чыгышкан эле. Азыр алардын көңүлү тегерегине эл топурап чогула баштаган, былк этпей жерде жаткан жүдөө кийимчен, жашы жыйырма бештердеги адамга бурулду. — Стильтон! – деди эткээл джентльмен жанындагы узун бойлуу ашынасына анын эңкейип, жерде жаткан немени карап […]