Темирбек АЛЫМБЕКОВ: Жазуучу көрсөңөр качкыла, өй!

Адатта кыргыз жазуучуларын бир жерден көрүү кыйын. Соңку кездери ар кандай маданий иш чараларда тобу менен көрүп калчу болдум. Караандары калдайып, көзүмө бир башкача ысык көрүнөт. Кимиси чыгып сүйлөбөсүн сөзүнө, жекече сүйлөшүп туруп калсаң өзүнө ыраазы болуп, ошого жетине албай канат байлай түшөсүң. Учурда Акбар Рыскулов агай жетектеген Кыргызстан Жазуучулар союзу өз тууруна конуп, кадимки кадырын аздап болсо да калыбына келтирип келе жаткандай. Ал эми алардын чыгармачылыгын мамлекеттин колдоого алалбай жатышы өзүнчө чоң сөз. Эсимде, анда 2010-жыл болчу. Акий-Бакий заманындагы […]