Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылычындагы» уюган ойлор топтому III

<<<<<<< Башы Өнүккөн бир элдин катуу кармаганы,  керек болсо катуу жазалап койгону өнүкпөгөн бир тайпа үчүн атасы акылсыз баласын башкарып койгондой эле нерсе, ал ошол же жабайы, же жарым жабайы элдин өзүнө пайдалуу жол көрөт. ♦ ♦ ♦ Ачуу, акылдан адашкан абал, чарасыз кезде ортого чыгат. ♦ ♦ ♦ Ыроочу менен күлүк ат элдин мүлкү, элдин даңкы. ♦ ♦ ♦ Жер түбүндө жашаган маглукка көз керек эмес, жер түбүндө көз артык баш, алар жер алдында чөптүн тамырын кыркып,  дарактын тамырын […]