Мыйзамдардагы оркойгон каталар (2-макала)

Биздин сайт белгилүү журналист Жыргалбек Турдукожоев менен Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын доценти Тамара Козубекованын “Котормо өнөрү” китеби басмага тапшырылганы тууралуу ““Котормо өнөрү” — изилдөөлөргө чыйыр салуучу саамалык” аттуу макалада кабарлаган эле. Бүгүн аталган китептен үзүндү жарыялайбыз.  “Укуктагы так эмес сөз – социалдык чоң каргаша, ал зомбулук менен мыйзамсыздыкка үрөн себет” А.А. Ушаков, орус окумуштуусу. Укукту которуу тарыхыбыздын акыркы жылдарында бул жагынан бир кадам артка кеткен же “бөйрөктөн шыйрак чыгарган” фактылар дагы орун алды. Кеп 2008-жылдын 12-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши […]